Политика за поверителност

1. Обща информация

Фирма БЕСТ ШОПИНГ ЕООД е регистрарана като администратор на лични данни с идентификационен номер: 414229.

Тази „Политика на поверителност“ определя правилата, по които всички лични данни, които „БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД (наричани за краткост по-долу "онлайн магазин", "Bestauto", "ние" или "нас") събира от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат използвани от нас

Съветваме Ви да прочетете нашата „Политика за поверителност“ внимателно преди регистрация или онлайн поръчка.
Bestаuto има правото да променя „Политиката за поверителност“ по всяко време. Моля погледнете надписа „ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИЕ“ в началото на тази страница, за да видите кога тази „Политика“ е била изменяна за последен път.

Bestаuto има правото да променя „Политиката за поверителност“ по всяко време. Моля погледнете надписа „ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНИЕ“ в началото на тази страница, за да видите кога тази „Политика“ е била изменяна за последен път.

С използването на САЙТА Потребителят се съгласява с тази ПОЛИТИКА. Ако Потребителят не е съгласен с тази Политика или не е съгласен с каквото и да е бъдещо изменение на тази Политика, Потребителят следва да преустанови използването на Сайта.

2. Информация, събрана за Вас

Информация, предоставена от Вас.

Събираме информацията, която ни предоставяте директно от Сайта- при направена регистрация или онлайн поръчка.
Информацията, която събираме може да включва данни, които Ви персонализират:

  • Име и данни за контакт: Събираме името и фамилията Ви, както и телефон и други подобни данни за връзка.
  • Удостоверения: Събираме пароли и подобни данни за сигурност и идентификация на акаунти.
  • Съдържание: Събираме съдържанието на съобщенията, които ни изпращате като например извършена комуникация между Потребител и Bestauto

„БЕСТ ШОПИНГ“ ЕООД  не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на Клиента.

3. Използване на събраната информация

  • Използваме предоставената от Вас информация за:
  • Управление на Сайта, включително Вашата регистрация и акаунт.
  • Идентификация на Вашия достъп до Сайта
  • За предоставяне на персонализирано съдържание и информация
  • Отговаряне на въпроси, коментари и съобщения


4. Разкриване на Ваша информация

Запазваме правото да използваме или разкриваме всяка информация, необходима и изискана по закон, наредба или друг нормативен акт или съдебно искане- за извършване на разследвания по клиентски искове и оплаквания или възможни нарушения на закона, за да защитим целостта на Сайта, за да изпълним Ваши искания или за да съдействаме при разследвания в наказателни производства.

Можем да разкрием личната Ви информация на трети страни:

  • В случай, че продаваме или купуваме бизнес или активи. В такъв случай можем да разкрием личната Ви информация на съответния продавач или купувач на тези бизнес и активи.
  • Ако ние или значителна част от нашите активи бъдат придобити от трети лица. В такъв случай личната информация за нашите клиенти ще бъде един от активите, които ще бъдат трансферирани.


5. Достъп до Вашата информация

Ако искате достъп, да актуализирате, промените или изтриете информация за Вас от нашата база данни (при спазване на приложимите законови изключения) или имате въпроси относно Политиката на поверителност, можете да се свържете с нас.

Имате право да поискате копие от личните данни, с които разполагаме за Вас, както и да поискате всякакви неточности в личните Ви данни да бъдат коригирани.

Регистрация