1. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички продукти, които имат предлагана гаранция от нашия сайт, са упоменати в съответния продукт.

Продуктите са нови, в оригинална опаковка.

Гаранциите предлагани от BESTAUTO.BG са на хартиен носител и се изпраща заедно с продукта.

За да ти приемем и обработим рекламация на продукт, закупен от нас, трябва да ни предоставиш:

 • Стокова разписка / Фактура / Касов бон
 • Гаранционна карта

Гаранционното обслужване се осъществява по следния начин:

 • Транспортните разходи при изпращане на гаранционния продукт се поемат от теб.
 • След като ние установим повредата, продуктът се ремонтира в срок от 30 дни или се заменя с нов.
 • След ремонта или подмянатата на продукта, той се изпраща обратно до удобен за теб офис на Еконт за наша сметка,
  като ще ти възстановим сумата която си заплатил за круеирската такса при изпращането на гаранционния продукт към нас.

2. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламацията се предявява пред Продавача. При предявяване на рекламация, трябва да посочиш предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

Имаш право да предявиш рекламация при следните обстоятелства:

 • Несъответствие на получения продукт с договореното при продажба.
 • При производствени дефекти и несъответствия, появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България.

3. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА В СЛУЧАИ НА ПОВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ОТ:

 • Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.
 • Нарушена цялост от външна намеса.
 • Изпускане, удар, приложен натиск, разляти течности.
 • Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми.
 • Неизправности в електрическата инсталация на автомобила.

Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до гаранционния срок (упоменат в продукта) след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Доставчикът отговаря съгласно законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите

Всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Регистрация