Програма "Лоялен клиент" за онлайн магазин BESTAUTO.BG

На вниманието на нашите многобройни доволни клиенти, които нарастват с всеки изминал ден представяме нашата специална програма "Лоялен клиент".

Тунинг магазин BESTAUTO е разработил три нива клиентски групи:

Клиентска групаИзображениеУсловиеПроцент отстъпка
STARTbestauto-startДа имате поне една изпълнена поръчка,
без значение какво сте поръчали и на каква стойност.
За изпълнена поръчка се счита тази,
която е направена онлайн, изпратена, платена и взета от клиента.
5%
EXTRAbestauto-extraДа имате изпълнени поръчки на обща стойност над 500лв.12%
PRObestauto-proДа имате изпълнени поръчки на обща стойност над 3000лв.17%

Преминаването в следващата клиентска група е на база сбор от минали поръчки.
Например, ако имате няколко коректно взети (платени) поръчки на стойност 500лв, автоматично преминавате в клиентска група 2 "Extra", в която ползвате - 12% отстъпка.
Забележка: Отстъпките важат и на продукти в промоция и такива със специални цени. Тунинг магазин BESTAUTO.BG си запазва правото да променя условията в размера на отстъпките за клиентските групи.


Програма "Лоялен клиент" важи само за регистрирани потребители и онлайн поръчки направени в сайта - www.bestauto.bg.
Поръчки направени по телефон, не попадат в програма "Лоялен клиент".


Карта за Лоялен клиент за физическия магазин на БЕСТАУТО гр. София

Заповядайте в програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” на БЕСТАУТО и се възползвайте от атрактивни отстъпки на база натрупан оборот и специални предложения.

Общи условия по програма „Лоялни клиенти” на БЕСТАУТО за издаване на карта „Лоялни клиенти”

1. Договорни страни:

Издателят на карта по програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” на БЕСТАУТО, наричан по-долу за краткост „КАРТА”, е „ БЕСТ ШОПИНГ ” ЕООД, с ЕИК 202483628, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. Георги Хаджидимитров 24, наричан по-долу „БЕСТАУТО”. Заявителят, наричан по-долу „КЛИЕНТ”, възлага на БЕСТАУТО да издаде карта „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”, която може да се използва във физическия обект на БЕСТАУТО. Клиент може да бъде всяко физическо и всяко юридическо лице, закупило еднократно стоки от физическия обект на сума равна или по-голяма от ....лв. Издадените карти са собственост на БЕСТАУТО и могат да бъдат изискани обратно по всяко време. БЕСТАУТО запазва правото си да отхвърли заявление за издаване на карта, без да посочва основания за това.

2. Издаване и употреба на картата:

Издаването на картата е безплатно и се извършва от БЕСТАУТО по заявено от КЛИЕНТА желание. Заявлението може да се изпълни във физическия обект на БЕСТАУТО. Клиентът има право да използва картата във физическия обект на БЕСТАУТО, изключаемо онлайн пазаруване. Клиентската карта не е банкова карта и средство за разплащане.

3. Натрупване на оборот и отстъпка:

КЛИЕНТЪТ натрупва оборот по картата от момента на нейното издаване в неограничен период от време. При закупуване на стоки от БЕСТАУТО върху картата се начислява оборот, равен на стойността на направената покупка. За натрупване на оборот КЛИЕНТЪТ трябва да представи клиентската си карта на касата преди заплащане на покупката. В случай че КЛИЕНТЪТ е заплатил без да представи картата, оборотът от покупката не може да бъде начислен впоследствие. На база размера на оборота, натрупан върху клиентската карта, КЛИЕНТЪТ получава отстъпка. Размерът на отстъпката се определя по следния начин:

Видове карти:

Наименование на картатаСнимкаНатрупан оборотПроцент отстъпка
BRONZEbestauto-bronze0-1000лв10%
SILVERbestauto-silver1000-5000лв15%
GOLDbestauto-goldнад 5000лв20%

4. Процедура и отговорност при загуба или злоупотреба:

Ако картата бъде загубена или открадната, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това в търговския обект на БЕСТАУТО или на посочените телефони в сайта www.bestauto.bg . На клиента ще бъде издадена нова клиентска карта съгласно описаната процедура в т. 2. Натрупаният оборот по загубената/откраднатата карта се прехвърля по новоиздадената карта, като КЛИЕНТА е длъжен да покрие себестойността на пластиката. Изгубената карта ще бъде деактивирана и ако бъде намерена, тя следва да бъде предадена незабавно на БЕСТАУТО.

Злоупотреба – Деактивиране на карта:

БЕСТАУТО си запазва правото да изземе и прекрати валидността на картата, както и да заличи някой от участниците в Програмата във всеки един момент в случай на злоупотреба или опит за измама от страна на участника.

5. Блокиране на клиентска карта:

БЕСТАУТО има право да блокира карта, за която е съобщено, че е загубена или открадната, като задължително уведомява притежателя й на посочената от него в заявлението електронна поща.

6. Уведомление при промяна:

КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми БЕСТАУТО при всяка промяна на неговия адрес, на наименованието или на данни на фирмата. Ако БЕСТАУТО не е уведомен за промяната, всички съобщения, изпратени на последния известен адрес, ще се считат за надлежно изпратени.

7. Промяна на общите условия:

БЕСТАУТО запазва правото си по всяко време да променя общите условия и процедурата по предоставяне на отстъпки и натрупване на оборот. Клиентите могат да бъдат уведомени за всички промени на общите условия чрез интернет страницата на www.bestauto.bg. БЕСТАУТО запазва правото си по всяко време временно да преустановява натрупването на оборот поради непреодолима сила или техническа повреда.

8. Защита на личните данни:

КЛИЕНТЪТ декларира, че е съгласен всички предоставени от него данни да бъдат използвани за целите на изготвянето на маркетингови проучвания и събирането на информация от БЕСТАУТО, предоставяни на маркетингови и консултантски фирми, с които БЕСТАУТО има сключени договори. При оттегляне на това съгласие, услугата по програмата „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ” се прекратява и КЛИЕНТЪТ е длъжен да върне картата.

9. Обхват и допълнителни условия:

Тези общи условия се прилагат и спрямо потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, освен ако не противоречат на разпоредбите на този закон.


Няма продукти

To be determined Доставка
0,00 лв Общо

Поръчай